չҤ 25, 2019, 10:51:33 pm *
Թյ͹Ѻس, ؤŷ س к ŧ¹

кªͼ ʼҹ ʪ
: à¢éÒ˹éÒ Webboard ãËÁèä´é·Õè¹Õè >>> Click <<<
 
  ˹á     к ѤҪԡ  

 

˹: [1] 2 3 ... 5
   
¹ Ǣ: ÃѺ«èÍÁà¡ÕÂÃìÍÍâµéö¹µì·Ø¡ÃØè¹â´Â੾ÒÐ HONDA  (ҹ 43435 )
ASP - AUTO
ÇÑÂÃØè¹ ÇÑÂÃÑ¡ ÇÑÂàÃÕ¹
***
ͿŹ ͿŹ

з: 117


« : ԧҤ 01, 2007, 09:38:58 am »

- à¡ÕÂÃìÍÍâµé ACCORD  ÃØè¹  µÒྪà »Õ 90-93 , ä¿·éÒ¡é͹à´ÕÂÇ/Êͧ¡é͹ »Õ94-97, §ÙàËèÒ »Õ98-02
                      CIVIC        ÃØè¹  µÒâµ »Õ96-00 , àµÒÃÕ´/3DR »Õ93-95
     
 à¡ÕÂÃìCVT CITY/JAZZ/CEDIA........ÃÒ¤Ò¶Ù¡¡ÇèÒ«èÍÁ·ÕèÈÙ¹ÂìÏ  
 
 ***  ·Ø¡ÅÙ¡ OVERHAUL  GEAR  áÅéÇ  ÃѺ»ÃСѹ 1 »ÕËÃ×Í  30,000 ¡.Á.  ***

- ·ÕèÍÙèÂѧÃѺ«èÍÁ / á¡éä¢ÍÒ¡Òà / OVERHAUL à¡ÕÂÃìÍÍâµéö¹µì·Ø¡ÃØè¹â´Â੾ÒÐ HONDA ¨Ò¡ªèÒ§·ÕèªÓ¹Ò­  ÃÒ¤Ò¶Ù¡¡ÇèÒÈÙ¹ÂìÏ  ÃѺ»ÃСѹ¼Å§Ò¹  â·ÃÏ ÁÒÊͺ¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕ´ä´é·Õè  T.081-684-4949(àÍ)

« 䢤ش: Ҿѹ 08, 2008, 09:59:10 am ASP - AUTO » ѹ֡
yutaka
ÁÒãËÁè¨éÒ
*
ͿŹ ͿŹ

з: 32


« ͺ #1 : ѹ¹ 20, 2007, 09:20:16 am »

 Cheesy accord 88 à·èÒäËÃè¤ÃѺ
ѹ֡
aspauto
ÁÒãËÁè¨éÒ
*
ͿŹ ͿŹ

з: 2


« ͺ #2 : ѹ¹ 21, 2007, 09:29:41 am »

ACCORD »Õ88  ¶éÒ O/H à¡ÕÂÃì»ÃÐÁÒ³ ËÁ×è¹ËéҺǡź ¢Öé¹ÍÂÙè¡ÑºÇèÒ¨ÐãËé O/H Ẻä˹¤ÃѺ Undecided
ѹ֡
TheHusker
à»ç¹¼ÙéãË­èáÅéǹÐ
****
ͿŹ ͿŹ

з: 699


DO THE BEST !!!


« ͺ #3 : ѹ¹ 21, 2007, 06:03:46 pm »

à¡ÕÂÃìÍÍâµé 99 §ÙàËèÒà·èÒäËÃè¤ÃѺ
ѹ֡

aspauto
ÁÒãËÁè¨éÒ
*
ͿŹ ͿŹ

з: 2


« ͺ #4 : ѹ¹ 21, 2007, 08:57:13 pm »

¶éÒà»ÅÕè¹à¡ÕÂÃìàªÕ§¡§»ÃÐÁÒ³ 35,000 - 38,000 ºÒ· ¶éÒ O/H à¡ÕÂÃì»ÃÐÁÒ³ 20,000 ºÇ¡Åº¤ÃѺáÅéÇáµèÇèÒ¨ÐãËé O/H à»ÅÕè¹ãËÁè·Ñ駪شËÃ×Íà»ÅÕ蹺ҧªÔé¹  á¹Ð¹ÓàÅÂÇèÒËÒ¡¨ÐãªéöÍÕ¡¹Ò¹¤ÇûÅÕè¹ÍÐËÅÑèÂãËÁèËÁ´(á¼è¹¤ÃѪ/á¼è¹á¾Åµ/âÍÃÔ§/¡Ãͧ¹éÓÁѹà¡ÕÂÃì).........à¡ÕÂÃì¶Ö§¨Ð·¹àËÁ×͹ä´éà¡ÕÂÃìÅÙ¡ãËÁè¤ÃѺ
ѹ֡
ASP - AUTO
ÇÑÂÃØè¹ ÇÑÂÃÑ¡ ÇÑÂàÃÕ¹
***
ͿŹ ͿŹ

з: 117


« ͺ #5 : Ҥ 24, 2007, 09:40:11 am »

µÍ¹¹Õé·ÕèÍÙèÁÕà¡ÕÂÃìÍÍâµé ACCORD §ÙàËèÒ»Õ98-02 ·Õè OVERHAUL à¡ÕÂÃìàÍÒäÇéáÅéÇ àÍÒöÁÒãÊèä´éàÅÂÇѹà´ÕÂÇàÊÃç¨ ÃѺ»ÃСѹ 1 »ÕËÃ×Í 30,000 ¡.Á.áÅéÇáµèÍÂèÒ§ã´ÍÂèҧ˹Öè§ÁÒ¶Ö§¡è͹
ѹ֡
waxathome
à´ç¡¹éͤѺ
**
ͿŹ ͿŹ

з: 50


« ͺ #6 : ѹҤ 12, 2007, 08:38:48 pm »

accord'95 ÃØè¹ä¿·éÒ¡é͹à´ÕÂÇ à·èÒäËäÃѺ ÍÙèÍÂÙèá¶Çä˹ ÁÕ·Õè·ÓäÇéáÅéÇÁÑê (¶éҢѺä»ãËé·ÓãªéàÇÅÒà·èÒäËÃè ·Ñé§áºº·ÕèÁÕÍÂÙèáÅÐáº[¶Í´¢Í§¼Áä»·Ó)  Huh?
ѹ֡
ASP - AUTO
ÇÑÂÃØè¹ ÇÑÂÃÑ¡ ÇÑÂàÃÕ¹
***
ͿŹ ͿŹ

з: 117


« ͺ #7 : ѹҤ 13, 2007, 09:52:23 am »

ÁÕ·Ñé§à¡ÕÂÃì F22A / F22B   ¶éÒàÍÒà¡ÕÂÃì·Õè·ÓäÇéáÅéÇÁÒàªéÒ àÂç¹ÃѺöä´éàÅÂáµè¶éÒ O/H à¡ÕÂÃìà´ÔÁãªéàÇÅÒ  3 ÇѹàÊÃ稤ÃѺ  ÍÙèÍÂÙèàµÒ»Ù¹¤ÃѺÂѧä§â·ÃÏ ÁÒÊͺ¶ÒÁ¡è͹ÇèÒà¡ÕÂÃìÂѧÍÂÙèËÃ×Íà»ÅèҹФÃѺ T.081-684-4949(àÍ)    Wink
ѹ֡
ASP - AUTO
ÇÑÂÃØè¹ ÇÑÂÃÑ¡ ÇÑÂàÃÕ¹
***
ͿŹ ͿŹ

з: 117


« ͺ #8 : ѹҤ 18, 2007, 09:50:14 am »

·ÕèÍÙèÁÕà¡ÕÂÃì CVT ¢Í§ CITY/JAZZ/CEDIA  ·Õè O/H à¡ÕÂÃìáÅéÇ ÃÒ¤Ò¾ÔàÈÉ  ÃѺ»ÃСѹ 1 »ÕËÃ×Í 30,000 ¡.Á.  ¹Ñ´ÁÒãÊèä´éàÅÂÇѹà´ÕÂǨº    T.081-684-4949(àÍ)
 Wink
ѹ֡
arter
ÁÒãËÁè¨éÒ
*
ͿŹ ͿŹ

з: 21


« ͺ #9 : ѹҤ 26, 2007, 12:25:11 pm »

gear ¸ÃÃÁ´Ò ÅФÃѺ¢Í§¼ÁàÃÔèÁÅǹáÅéǤÃѺ gear à¢éÒÂÒ¡ pm.ºÍ¡Ë¹èͤÃѺ   Cry  Cool  act_emo010
ѹ֡
ASP - AUTO
ÇÑÂÃØè¹ ÇÑÂÃÑ¡ ÇÑÂàÃÕ¹
***
ͿŹ ͿŹ

з: 117


« ͺ #10 : ѹҤ 27, 2007, 09:23:11 am »

à¡ÕÂÃì¸ÃÃÁ´ÒäÁèä´éÃѺ«èÍÁ¤ÃѺ Åͧàªç¤´Ù¾Ç¡¹éÓÁѹà¡ÕÂÃì/¤ÃѪ ´Ù¡è͹ÇèÒ¢Ò´ËÃ×Íà»ÅèÒ  T.081-684-4949(àÍ) Wink
ѹ֡
frankenstien
ÁÒãËÁè¨éÒ
*
ͿŹ ͿŹ

з: 49


« ͺ #11 : Ҥ 04, 2008, 09:48:15 am »

ÍÙèÍÂÙèá¶Çä˹¤ÃѺ¾Õè ÃÙéÊÖ¡¤ÅѪ·ìà¡ÕÂÃÂì2 ¼Á¨Ðä»ËÁ´áÅéÇ ÃÒ¤Òà·èÒäËÃè 2.4 04 ¤ÃѺ¾Õè
ѹ֡
ASP - AUTO
ÇÑÂÃØè¹ ÇÑÂÃÑ¡ ÇÑÂàÃÕ¹
***
ͿŹ ͿŹ

з: 117


« ͺ #12 : Ҥ 04, 2008, 07:06:13 pm »

ÍÙèÍÂÙèàµÒ»Ù¹  ºÒ§«×èÍ ¶éÒÁÒäÁè¶Ù¡â·ÃÏ ÁÒ¶ÒÁ·Ò§¡è͹ä´é¤ÃѺ   Wink
ѹ֡
ASP - AUTO
ÇÑÂÃØè¹ ÇÑÂÃÑ¡ ÇÑÂàÃÕ¹
***
ͿŹ ͿŹ

з: 117


« ͺ #13 : Ҥ 21, 2008, 09:47:23 am »

Ãպ˹è͹ФÃѺ......â·ÃÏÊͺ¶ÒÁ¡è͹ÇèÒà¡ÕÂÃìÂѧÁÕÍÂÙèËÃ×Íà»ÅèÒ   T.081-684-4949(àÍ)   Kiss
ѹ֡
ASP - AUTO
ÇÑÂÃØè¹ ÇÑÂÃÑ¡ ÇÑÂàÃÕ¹
***
ͿŹ ͿŹ

з: 117


« ͺ #14 : Ҥ 28, 2008, 10:00:50 am »

â»ÃâÁªÑ蹶֧ÊÔé¹à´×͹¹Õéà·èÒ¹Ñ鹤ÃѺ........â·ÃÏÊͺ¶ÒÁ¡è͹ÇèÒà¡ÕÂÃìÂѧÁÕÍÂÙèËÃ×Íà»ÅèÒ  081-684-4949(àÍ)    act_emo012
ѹ֡
ASP - AUTO
ÇÑÂÃØè¹ ÇÑÂÃÑ¡ ÇÑÂàÃÕ¹
***
ͿŹ ͿŹ

з: 117


« ͺ #15 : Ҿѹ 07, 2008, 10:07:35 am »

T.081-684-4949(àÍ)   Wink
ѹ֡
ASP - AUTO
ÇÑÂÃØè¹ ÇÑÂÃÑ¡ ÇÑÂàÃÕ¹
***
ͿŹ ͿŹ

з: 117


« ͺ #16 : Ҿѹ 08, 2008, 09:57:45 am »

T.081-684-4949(àÍ)   Cheesy
ѹ֡
ASP - AUTO
ÇÑÂÃØè¹ ÇÑÂÃÑ¡ ÇÑÂàÃÕ¹
***
ͿŹ ͿŹ

з: 117


« ͺ #17 : Ҿѹ 10, 2008, 08:05:57 pm »

T.081-684-4949(àÍ)   Cheesy
ѹ֡
Mr.Toon
¼ÙéÍÒÇØâÊ
*****
ͿŹ ͿŹ

з: 1090


a c c o r d c l u b


䫵
« ͺ #18 : Ҿѹ 10, 2008, 08:21:09 pm »

 Cool Cool Cool
ѹ֡

ASP - AUTO
ÇÑÂÃØè¹ ÇÑÂÃÑ¡ ÇÑÂàÃÕ¹
***
ͿŹ ͿŹ

з: 117


« ͺ #19 : Ҿѹ 11, 2008, 10:07:20 am »

µÍ¹¹Õé·ÕèÍÙèÁÕà¡ÕÂÃì CVT ¢Í§ CITY/JAZZ/CEDIA ·Õè OVERHAUL à¡ÕÂÃìàÍÒäÇéáÅéÇ àÍÒöÁÒà»ÅÕè¹ä´éàÅÂÇѹà´ÕÂÇàÊÃ稠 ÃÒ¤Ò¶Ù¡¡ÇèÒÈÙ¹ÂìÏ  ÃѺ»ÃСѹ 1 »ÕËÃ×Í 30,000 ¡.Á.(áÅéÇáµèÍÂèÒ§ã´ÍÂèҧ˹Öè§ÁÒ¶Ö§¡è͹) â·ÃÏ Êͺ¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕ´ä´é·Õè  081-684-4949(àÍ)   act_emo012
ѹ֡
ASP - AUTO
ÇÑÂÃØè¹ ÇÑÂÃÑ¡ ÇÑÂàÃÕ¹
***
ͿŹ ͿŹ

з: 117


« ͺ #20 : Ҿѹ 12, 2008, 09:48:42 am »

µÍ¹¹Õé·ÕèÍÙèÁÕà¡ÕÂÃì CVT ¢Í§ CITY/JAZZ/CEDIA ·Õè OVERHAUL à¡ÕÂÃìàÍÒäÇéáÅéÇ àÍÒöÁÒà»ÅÕè¹ä´éàÅÂÇѹà´ÕÂÇàÊÃ稠 ÃÒ¤Ò¶Ù¡¡ÇèÒÈÙ¹ÂìÏ  ÃѺ»ÃСѹ 1 »ÕËÃ×Í 30,000 ¡.Á.(áÅéÇáµèÍÂèÒ§ã´ÍÂèҧ˹Öè§ÁÒ¶Ö§¡è͹) â·ÃÏ Êͺ¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕ´ä´é·Õè  081-684-4949(àÍ)   act_emo012
ѹ֡
ASP - AUTO
ÇÑÂÃØè¹ ÇÑÂÃÑ¡ ÇÑÂàÃÕ¹
***
ͿŹ ͿŹ

з: 117


« ͺ #21 : Ҿѹ 13, 2008, 09:13:24 am »

µÍ¹¹Õé·ÕèÍÙèÁÕà¡ÕÂÃì CVT ¢Í§ CITY/JAZZ/CEDIA ·Õè OVERHAUL à¡ÕÂÃìàÍÒäÇéáÅéÇ àÍÒöÁÒà»ÅÕè¹ä´éàÅÂÇѹà´ÕÂÇàÊÃ稠 ÃÒ¤Ò¶Ù¡¡ÇèÒÈÙ¹ÂìÏ  ÃѺ»ÃСѹ 1 »ÕËÃ×Í 30,000 ¡.Á.(áÅéÇáµèÍÂèÒ§ã´ÍÂèҧ˹Öè§ÁÒ¶Ö§¡è͹) â·ÃÏ Êͺ¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕ´ä´é·Õè  081-684-4949(àÍ)   act_emo012
ѹ֡
ASP - AUTO
ÇÑÂÃØè¹ ÇÑÂÃÑ¡ ÇÑÂàÃÕ¹
***
ͿŹ ͿŹ

з: 117


« ͺ #22 : Ҿѹ 14, 2008, 10:36:00 am »

µÍ¹¹Õé·ÕèÍÙèÁÕà¡ÕÂÃì CVT ¢Í§ CITY/JAZZ/CEDIA ·Õè OVERHAUL à¡ÕÂÃìàÍÒäÇéáÅéÇ àÍÒöÁÒà»ÅÕè¹ä´éàÅÂÇѹà´ÕÂÇàÊÃ稠 ÃÒ¤Ò¶Ù¡¡ÇèÒÈÙ¹ÂìÏ  ÃѺ»ÃСѹ 1 »ÕËÃ×Í 30,000 ¡.Á.(áÅéÇáµèÍÂèÒ§ã´ÍÂèҧ˹Öè§ÁÒ¶Ö§¡è͹) â·ÃÏ Êͺ¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕ´ä´é·Õè  081-684-4949(àÍ)   act_emo012
ѹ֡
ASP - AUTO
ÇÑÂÃØè¹ ÇÑÂÃÑ¡ ÇÑÂàÃÕ¹
***
ͿŹ ͿŹ

з: 117


« ͺ #23 : Ҿѹ 15, 2008, 01:09:08 pm »

T.081-684-4949(àÍ)   Cheesy
ѹ֡
ASP - AUTO
ÇÑÂÃØè¹ ÇÑÂÃÑ¡ ÇÑÂàÃÕ¹
***
ͿŹ ͿŹ

з: 117


« ͺ #24 : Ҿѹ 16, 2008, 09:28:05 am »

T.081-684-4949(àÍ)   Cheesy
ѹ֡
ASP - AUTO
ÇÑÂÃØè¹ ÇÑÂÃÑ¡ ÇÑÂàÃÕ¹
***
ͿŹ ͿŹ

з: 117


« ͺ #25 : Ҿѹ 17, 2008, 09:15:47 pm »

µÍ¹¹Õé·ÕèÍÙèÁÕà¡ÕÂÃì CVT ¢Í§ CITY/JAZZ/CEDIA ·Õè OVERHAUL à¡ÕÂÃìàÍÒäÇéáÅéÇ àÍÒöÁÒà»ÅÕè¹ä´éàÅÂÇѹà´ÕÂÇàÊÃ稠 ÃÒ¤Ò¶Ù¡¡ÇèÒÈÙ¹ÂìÏ  ÃѺ»ÃСѹ 1 »ÕËÃ×Í 30,000 ¡.Á.(áÅéÇáµèÍÂèÒ§ã´ÍÂèҧ˹Öè§ÁÒ¶Ö§¡è͹) â·ÃÏ Êͺ¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕ´ä´é·Õè  081-684-4949(àÍ)   act_emo012
ѹ֡
ASP - AUTO
ÇÑÂÃØè¹ ÇÑÂÃÑ¡ ÇÑÂàÃÕ¹
***
ͿŹ ͿŹ

з: 117


« ͺ #26 : Ҿѹ 18, 2008, 10:11:48 am »

µÍ¹¹Õé·ÕèÍÙèÁÕà¡ÕÂÃì CVT ¢Í§ CITY/JAZZ/CEDIA ·Õè OVERHAUL à¡ÕÂÃìàÍÒäÇéáÅéÇ àÍÒöÁÒà»ÅÕè¹ä´éàÅÂÇѹà´ÕÂÇàÊÃ稠 ÃÒ¤Ò¶Ù¡¡ÇèÒÈÙ¹ÂìÏ  ÃѺ»ÃСѹ 1 »ÕËÃ×Í 30,000 ¡.Á.(áÅéÇáµèÍÂèÒ§ã´ÍÂèҧ˹Öè§ÁÒ¶Ö§¡è͹) â·ÃÏ Êͺ¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕ´ä´é·Õè  081-684-4949(àÍ)   act_emo012
ѹ֡
ASP - AUTO
ÇÑÂÃØè¹ ÇÑÂÃÑ¡ ÇÑÂàÃÕ¹
***
ͿŹ ͿŹ

з: 117


« ͺ #27 : Ҿѹ 19, 2008, 10:55:51 am »

T.081-684-4949(àÍ)   Cheesy
ѹ֡
ASP - AUTO
ÇÑÂÃØè¹ ÇÑÂÃÑ¡ ÇÑÂàÃÕ¹
***
ͿŹ ͿŹ

з: 117


« ͺ #28 : Ҿѹ 20, 2008, 11:09:31 am »

µÍ¹¹Õé·ÕèÍÙèÁÕà¡ÕÂÃì CVT ¢Í§ CITY/JAZZ/CEDIA ·Õè OVERHAUL à¡ÕÂÃìàÍÒäÇéáÅéÇ àÍÒöÁÒà»ÅÕè¹ä´éàÅÂÇѹà´ÕÂÇàÊÃ稠 ÃÒ¤Ò¶Ù¡¡ÇèÒÈÙ¹ÂìÏ  ÃѺ»ÃСѹ 1 »ÕËÃ×Í 30,000 ¡.Á.(áÅéÇáµèÍÂèÒ§ã´ÍÂèҧ˹Öè§ÁÒ¶Ö§¡è͹) â·ÃÏ Êͺ¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕ´ä´é·Õè  081-684-4949(àÍ)   act_emo012
ѹ֡
ASP - AUTO
ÇÑÂÃØè¹ ÇÑÂÃÑ¡ ÇÑÂàÃÕ¹
***
ͿŹ ͿŹ

з: 117


« ͺ #29 : Ҿѹ 21, 2008, 10:03:18 am »

T.081-684-4949(àÍ)   act_emo012
ѹ֡
˹: [1] 2 3 ... 5
   
 
ⴴ:  

Add Stat
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2007, Simple Machines | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!


Ҥ 19, 2019, 07:06:48 am